Výkup nemovitostí
Vlastníci nemovitostí, kteří se dostali do situace, kdy mají finanční problémy, na jejich nemovitosti váznou exekuce, soudcovské zástavy, dražby, nebo jiná omezení vlastnických práva mají možnost využít jednu z našich služeb a to je přímý výkup.

Výkup nemovitosti je vhodný pro ty, jejichž finanční situace je tak tíživá, že nad ní ztratili kontrolu a už jí nejsou schopni sami řešit. Je určena pro ty, kterým hrozí nucená dražba nemovitosti, při níž je nemovitost často vydražená za příliš nízkou cenu. Výnos pak stěží pokryje závazky dlužníka. V takovém případě může být toto řešení výhodnější.

Zadluženou nemovitost oddlužíme, zajistíme veškerá jednání s věřiteli a exekutory. Takto očištěnou nemovitost odkoupíme za dohodnutou cenu a následně prodáme. Očištěná nemovitost od dluhů se výhodněji prodá. Je to z toho důvodu, že mnoho potenciálních kupců odradí dluhy váznoucí na nemovitosti, a to může vést až k nucené dražbě, která je zpravidla až tou poslední a mnohdy nejméně výhodnou možností řešení problémů.


Pokud by jste chtěli této služby využít, nebo se potřebujete jen poradit kontaktujte nás: