A B Č D E F G H I J K L M N O P

A

Anuita
A B Č D E F G H I J K L M N O P

B

Bankovní záruka
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Budova
Budova rozestavěná
Byt v osobním vlastictví
Byt, bytová jednotka
Bytové družstvo
Bytový dům
Bytový fond
A B Č D E F G H I J K L M N O P

Č

Čerpání úvěru
Číslo evidenční
Číslo orientační
Číslo parcelní
Číslo popisné
A B Č D E F G H I J K L M N O P

D

Depozitum
Dražba
Dražba dobrovolná
Dražba nedobrovolná
Dražební jistota
Dražební vyhláška
Dražebník
Družstevní byt
A B Č D E F G H I J K L M N O P

E

Evidence nemovitostí
Extravilán
A B Č D E F G H I J K L M N O P

F

Fixní úroková sazba
Fond oprav
A B Č D E F G H I J K L M N O P

G

Geometrický plán
A B Č D E F G H I J K L M N O P

H

Hypoteční úvěr
A B Č D E F G H I J K L M N O P

I

Identifikace parcel
A B Č D E F G H I J K L M N O P

J

Jistina
A B Č D E F G H I J K L M N O P

K

Katastr nemovitostí
Katastrální mapa
Katastrální úřad
Katastrální území
Kolaudace
Komplexní pozemková úprava
Kupní smlouva
A B Č D E F G H I J K L M N O P

L

List vlastnictví
A B Č D E F G H I J K L M N O P

M

Mezanin
Mezonet
Mimořádná splátka
A B Č D E F G H I J K L M N O P

N

Nabývací titul
Nájemní smlouva
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
Nebytový prostor
Nemovitost
A B Č D E F G H I J K L M N O P

O

Obvyklá cena současná
Ocenění nemovitosti
Odhad nemovitosti
A B Č D E F G H I J K L M N O P

P

Parcela
Pozemek