+420 607 611 740
kcheler@bydlimevpraze.cz
13.10.2015

Vydržení nemovitosti

Představte si situaci, kdy jste si před léty koupili dům s pozemkem a po čase vyjde najevo, že svým plotem nevědomky zabíráte jistou část sousedova pozemku. Skutečný vlastník buď nijak aktivně nenárokuje své vlastnické právo a má za to, že je vše v pořádku a nebo naopak  hodlá pozemek zpeněžit, daný fakt zjistí a prodej se mu […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Energetické štítky - průkaz energetické náročnosti

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při: 1. výstavbě nových budov a větších změn již dokončených budov2. prodeji budovy nebo její ucelené části3. při pronájmu celé budovy Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Věcná břemena jako věcná práva k věci cizí

Ne každý pozemek ve vlastnictví soukromé osoby má snadný přístup přímo z obecní či státní komunikace. Z charakteru krajiny, průběžného dělení a scelování pozemků a ze stavu hustoty komunikací v daném místě často vyplývá, že chce-li se vlastník dostat na svůj pozemek, nemá jinou možnost než využít pozemku souseda a přejít event. přejet přes něj. […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti a jeho vliv na vlastnictví třetích osob

Nejednotnost rozhodování soudů může přispívat k negativnímu vnímání soudní moci veřejností. Pokud se taková nejednotnost navíc týká právních vztahů, které pro zúčastněné strany mají častokrát i „životní" důležitost tak, jako v případě koupi nebo prodeje nemovitostí, je nesporné, že přinejmenším do případného rozhodnutí Ústavního soudu bude logicky panovat ve společnosti určitá nejistota, neboť ani stanovisko […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Nabývání nemovitosti nezletilými

V posledních několika letech se stále více můžeme v praxi setkat s případy, kdy zejména rodiče přenechávají svým nezletilým dětem majetek, a to mnohdy značné hodnoty. Vlastnictví k takovému majetku se převádí různými formami, např. darováním či prodejem. V této souvislosti však vyvstává otázka, za jakých podmínek a jakým způsobem mohou rodiče svým nezletilým potomkům […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Nákup nemovitostí v dražbě

Jak kupovat nemovitost v dražbě? Dražby se může zúčastnit každá osoba, která může v ČR nabýt nemovitost. Dražba je bezplatná, každý účastník dražby však musí zaplatit tzv. dražební jistotu. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Jestliže je nemovitost úspěšně vydražena, vydražitel musí doplatit cenu nemovitosti do hodnoty nejvyššího podání. Exekutor poté oznámí změnu […]

Přečtěte si více
28.3.2013

KATASTR NEMOVITOSTÍ - kdy byl zřízen a jak byly nemovitosti evidovány před vznikem KN?

Katastr nemovitostí byl zřízen zákonem č. 344/1992 Sb., tzv. katastrálním zákonem s platností od 1.1.1993. Ale první Zemské desky se datují již od 13. století, od 15.století pak vesnické gruntovní knihy. Zajímavé je, že od roku 1811 až do 1.1. 1950 platil Obecný zákoník občanský (v roce 1918 ČR převzala rakouský Obecný zákoník občanský), ve […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Přístupová cesta

V praxi může někdy nastat velmi nepříjemná situace, kdy vlastník nemovitosti k této nemá přístup z veřejné cesty. K uvedenému problému dochází např. tehdy, když je nemovitost zcela obklopena pozemky či stavbami ve vlastnictví jiných osob, a tyto osoby nejsou z nejrůznějších důvodů ochotny oprávněnému vlastníku umožnit přístup přes své nemovitosti zřízením věcného břemene dohodou […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Úprava stavby určené k rekreaci na nemovitost k trvalému bydlení

Často se v realitní praxi setkáváme s případy, kdy si chce zájemce koupit nemovitost určenou k rekreaci se záměrem upravit tuto stavbu k trvalému bydlení. Je to možné? Původní stavební předpisy definovaly u rekreačních objektů požadavek na rozměry. Např. zahrádkářské chaty nesměly mít zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a teras větší než 25 m2, směly […]

Přečtěte si více
28.3.2013

Odpovědnost za vady nemovitosti

Jestliže předmětem koupě je věc jednotlivě určená, kterou si kupující před uzavřením smlouvy mohl prohlédnout, neodpovídá prodávající za vady, které v době prohlídky byly zjevné, ledaže kupujícího výslovně ujistil, že předmět koupě je bez vad. Totéž platí, je-li předmětem koupě nemovitost a vadu lze zjistit v době uzavření smlouvy z katastru nemovitostí (§ 500 odst. […]

Přečtěte si více

Kde nás najdete

Spálená 97/29
110 00, Praha 1

Zavolejte nám

+420 607 611 740

Napište nám

kcheler@bydlimevpraze.cz


apartmentphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram